Bostadsanpassning röjer undan hinder i Stockholm

Bostadsanpassning gör ditt hem till en frizon i Stockholm. Som funktionshindrad har du rätt att kunna leva i en vardag och en bostad som fungerar utan hinder.

Ett funktionshinder kan verkligen göra vardagen svår för den som drabbats. Men det finns många sätt att anpassa vardagen så att ett funktionshinder faktiskt inte får så stora konsekvenser. Det finns vägar runt de flesta problem.

Du som själv kämpar med ett boende som inte fungerar så bra i kombination med dina fysiska förutsättningar gör klokt i att titta på om du inte kan få hjälp med bostadsanpassning via Stockholm stad. Som medborgare har du rätt till en rad olika anpassningar av din bostad, i de fall då du drabbats av funktionshinder.

Bostadsanpassning gör din bostad till ett riktigt hem i Stockholm

En lyckad bostadsanpassning kan göra det möjligt även för dig som har funktionshinder att leva ett fritt liv i ditt eget hem. För det är ju det som är meningen med ett hem: att det ska fungera för den som faktiskt bor i det. Så många platser i samhället är svårtillgängliga för dig med funktionshinder. Ditt hem ska inte vara en sådan plats.

Och behöver heller inte vara det. Det finns nämligen de som är proffs på att anpassa bostäder efter dem som bor i det, och som mer än gärna står till tjänst med sina specialkunskaper vad gäller allt från handikapptoaletter till särskilda lösningar för kök och sovrum. Beskriv dina behov, så kommer de komma med en lösning.