Fasadmålning i Stockholm – ett styvt jobb

Om fasaden på ditt hus börjar tappa stinget, kan det vara dags att ta fram verktyg för att måla. Men låt istället en firma utföra fasadmålning i Stockholm.

Vid mitten av 1900-talet föreslogs det på biografreklam att vi skulle “måla på lördag”. Det gällde sannolikt inte fasadmålning av ett trähus, eftersom det i så fall skulle krävas arbete inte enbart på en lördag utan under en hel vecka. Problemet var också att de färger som rekommenderades sedermera visade sig vara ohälsosamma för husen. 

För några år sedan flyttade din familj in i ett äldre och ursprungligen vackert trähus. Fasaden och fönstren har målats om ett antal gånger. Men nu är det dags igen att ge fasaden en ny fräschör. Själv är du en upptagen person och behärskar inte de rätta handgreppen för att göra det praktiska arbetet som fasadmålning innebär. 

Fasadmålning av professionella hantverkare

Inte nog med att du inte är praktiskt lagd utan du har inte heller de verktyg som krävs för att måla om ditt hus. Du tar därför ett klokt beslut och tar kontakt med en firma som bland annat kan utföra fasadmålning i Stockholm. En representant från firman kommer på besök och han föreslår att huset målas om med slamfärg.

“Vad är slamfärg och vad är det bra för?”, frågar du. “Det är en färgtyp som funnits i evig tid i Sverige och fördelen är att den inte bildar något tätt skikt och därför kan underliggande trä andas”, får du till svar.