Är du beredd att lägga kraft på dina fönster?

Gamla träfönster är vackra och de adderar en extra dimension till vilket hus som helst. Det är de flesta beredda att hålla med om. Det få vet är emellertid att dessa fönster inte håller sig i detta fina skick av sig själva utan att det är något som kommer som en frukt av den ansträngning man som husägare är beredd att lägga ner.

Ett fönster av trä kräver omsorg och det är något som bör ske årligen. Om inte så kan man räkna med att fönstret dels blir fulare och att det dels också tappar sina förmågor att isolera och hålla kall luft utanför huset. Trä är ett levande material som innebär att det rör sig i sidled, att det spricker och att det kan utsättas för fuktangrepp. För att ett träfönster ska få en längre livslängd så måste man som husägare vara beredd att offra en hel del tid på att reparera och underhålla sina fönster.

Äger du en villa i Stockholm så kan du varje vår ställa in dig på att plocka av fönstren, ta fram slippapper, färg, fog och andra verktyg/material som krävs för att rusta upp fönstren i fråga. Det tar tid, det är pillrigt och det kräver kunskap. Frågan är om du har denna kunskap och är beredd att lägga ner den tid som krävs? Om inte så finns det andra alternativ.

Ta professionell hjälp med din fönsterrenovering

Vi tänkte presentera två alternativ för hus du kan komma undan detta projekt – och ändå få vackra, hållbara fönster på ditt hus i Stockholm. Enklast blir det om vi radar upp dessa och att vi gör det som följer:

  • Fönsterrenovering: Det finns professionella företag inom fönsterrenovering i Stockholm som kan hjälpa dig. Fördelen med att ta hjälp med en fönsterrenovering är att den dels ger ett bättre resultat och att man dels kan använda rot-avdraget (och dra av 30% av den totala arbetskostnaden). En annan fördel handlar om energi och uppvärmning. I många fall kan glaset på ett äldre träfönster ha ett väldigt högt U-värde och därmed isolera sämre än ett modernt glas. Det går att ändra i samband med en fönsterrenovering och där man – genom detta – också kan få betydligt lägre årliga kostnader. Det här är ett bra alternativ sett till att dina fönster kommer att bevaras och att intrycket av ditt hus även fortsatt kommer att vara väldigt positivt sett till det rent estetiska.
  • Byta till underhållsfria fönster. Plastfönster är idag inte de plastfönster man såg igår. Faktum är att utvecklingen – både estetiskt och funktionellt – har gått framåt rejält. Idag kan plats imitera trä och därmed också smälta in bättre mot exempelvis ett äldre trähus. Rent funktionellt så är de täta och – framförallt – underhållsfria. Plastfönster kräver inget årligt underhåll och det enda som behövs är att du tvättar av dem någon gång under våren. Dessutom är priset en klar fördel om man jämför med nya fönster av trä. Om en fönsterrenovering i professionell regi är utesluten (fönstren kanske är för slitna och för gamla) så är ett byte till plastfönster ingen dum idé i dagsläget. Läs mer på http://www.fönsterrenoveringstockholm.nu.