Fönsterrenovering i bostadsrätt | Det här gäller

Många fönster på husfasad

Bor du i bostadsrätt och har fönster som är i behov av renovering? Du kan renovera fönstren själv, men du måste ha föreningens godkännande.

I en bostadsrättsförening är det medlemmarna tillsammans, det vill säga föreningen, som ansvarar för de gemensamma ytorna och allt som inte tillhör själva lägenheten. Till detta hör till exempel husets stommar, rör och ledningar, ytterdörrar och fönstren, förutom fönsterrutorna.

En trasig ruta är det alltså upp till varje lägenhetsinnehavare att byta ut, men i övrigt bör du inte ge dig på fönstren utan att först ha kontaktat styrelsen i föreningen och kollat vad du får och inte får göra. Olika föreningar har olika regler, men just när det gäller fönstren brukar de flesta föreningar ha ganska strikta regler. Det är nämligen viktigt att fönstren inte får ett avvikande utseende utanpå fasaden, eftersom detta med största sannolikhet kan anses strida mot detaljplanen i området, något som kan kosta föreningen mycket pengar att åtgärda.

Att renovera fönstren själv

Om fönstren i din lägenhet är i så dåligt skick att de försämrar boendekvaliteten så ligger det på föreningens ansvar att bekosta en fönsterrenovering. Om det bara är dina fönster som är i dåligt skick blir den troligaste lösningen att föreningen ersätter dig för renoveringen, men att du själv får ta in en hantverkare.

Även om fönstren vid besiktningen inte anses vara i så dåligt skick att det blir föreningens ansvar att återställa dem i funktionellt skick, så kan du ändå få ett godkännande från föreningen att renovera dina fönster själv. Det kan vara att du inte är nöjd med fönstrens utseende, att de ser gamla och slitna ut men fortfarande fungerar bra. Då kan du renovera fönstren så att de blir fina igen, så länge deras utseende inte förändras på utsidan.

Om föreningen vill renovera alla fönster

Det är också vanligt att en bostadsrättsförening väljer att genomföra en total fönsterrenovering i fastigheten, för att bevara alla fönster och höja värdet på huset och därmed också på bostadsrätterna. Då vänder man sig med fördel till en firma som erbjuder fönsterrenovering för bostadsrättsföreningar, eftersom en sådan renovering skiljer sig en hel del från att renovera fönstren i en villa.

En renovering av alla fönster i en bostadsrättsförening innebär ett ökat värde på bostadsrätterna, men samtidigt är det ju medlemmarna själva tillsammans, det vill säga föreningen, som bekostar renoveringen, oftast genom att man höjer avgifterna. Men de flesta medlemmar brukar vid en omröstning tycka att det är värt pengarna att renovera fönstren, med tanke på mervärdet och den ökade trivsel en renovering av fönstren alltid innebär.