Så kan man göra tak säkrare

Som fastighetsägare är man ansvarig för allt möjligt. En del fastighetsägare bryr sig bara om vinsten som de kan hämta ut ur ett fastighetsägande. Liksom aktieägande är fastighetsägande ett ganska så garanterad vinsthöjning och värdestegring av den insats som man har satt i köpet av fastigheten. Det som de fastighetsägarna inte är medvetna om är att de har ett stort ansvar för både underhåll och renoveringar av fastigheten. De har ansvar för att till exempel alla som rör sig på taket inte ramlar ner. Här tar vi upp vad man kan göra för att göra taken säkrare för dem som arbetar där.

1. Takstegar och taksteg

Bland det viktigaste som alla takarbetare behöver är takstegar och taksteg som de kan utnyttja när de är på taket. Antingen kan takstegen vara lodrätt eller horisontellt. Man kan behöva röra sig både upp- och nerför taket om man till exempel ska skotta snö på taket. Man kan även behöva röra sig längs med taket i sidled om man till exempel rensar hängrännor på taket. Man kan behöva ett taksteg till exempel invid skorstenen som man kanske behöver rensa, eller reparera.

2. Gångbryggor på tak

Förutom en takstege som går på taket, kan man behöva en gångbrygga som går mellan olika delar av taket. Om man behöver röra sig från den ena sidan till den andra, men inte vill gå på själva taket, för att det inte är säkert att röra sig ovanpå taket, kan man behöva en gångbrygga för att ta sig säkert från den ena platsen till den andra.

3. Plattformar vid skorsten

Precis som vid taksteg kan man behöva en hel plattform invid en skorsten. Ska man till exempel röra sig inuti skorstenen och röra sig upp och ner invid den kan man behöva en hel plattform där man kan lägga ifrån sig redskap och stå på och röra sig på plattformen.

4.Snörasskydd på tak

Till sist är det bäst att montera fast ett snörasskydd på taket. Kommer det ner mycket snö kanske man inte hinner upp på taket och skotta bort all snö. Då är det bästa man kan göra är att montera ett snörasskydd på taket, men på sådant sätt så att inte snörasskyddet är i vägen för snöskottarna som måste upp på taket och se till att all snö och is försvinner. Behöver du snöskottare? Då kan du läsa mer på: snöskottningstockholm.nu.