Vi får alltmer A- och B-människor

Är det någon som inte är orolig över framtiden? Till och med våra ungdomar och barn är oroliga över hur framtiden kommer att bli. Vi har barn och ungdomar som demonstrerar varje fredag utanför riksdagen. Det gör de för att de är oroliga för vad framtiden kommer att bli. De är oroliga för hur miljön kommer att vara när de blir vuxna.

Förr var man orolig för kärnkraften

Den oron hade inte den generation som var unga under 1970- och 1980-talet. De var mer oroliga över kärnkraften, och var med om att stoppa kärnkraften från att användas mer än vad den gjorde de senaste 20-30 åren. Nu är dagens ungdomar oroliga för klimatförändringar. Deras oro kommer säkerligen att stoppa den osunda utvecklingen mot alltför mycket användning av fossila bränslen.

Bäst tid hade de efter kriget

Det finns en generation som inte var orolig för framtiden. Det var till exempel den generation som växte upp efter Andra världskriget. De hade inte oron över kärnkraften, eller oron över klimatförändringarna hängande över sig. De var inte oroliga över framtiden. Efter kriget kunde nämligen allting bara bli bättre. De var den första generation som fick det bättre ekonomiskt än sina egna föräldrar. Två generationer har fått det bättre ställt än sina föräldrar. Sedan tog det stopp. Den generation som nu växer upp kommer inte att få det bättre än sina föräldrar. De ekonomiska klyftorna växer på nytt i Sverige. Den generationen behövde heller inte bekymra sig för arbetslöshet. Det fanns hur mycket arbete som helst. Ville man ha ett jobb, var det bara att gå till den arbetsplatsen och fråga om arbete, så fick man det (om man var duktig vill säga).

Sverige fick stor välfärd

All denna framtidstro ledde till en stor välfärd, där LSS var ett led i den välfärden. Med lagen om LSS, vill man ge de handikappade samma villkor och möjligheter som andra, som inte hade något handikapp. LSS, gav dem nämligen assistans så att andra som inte var handikappade kunde vara deras ben, armar och kropp. Med LSS skulle de handikappade få arbeta, studera och få en meningsfull fritid. Men under de senaste tiden har man velat beskära de ekonomiska möjligheterna att få behålla sina personliga assistenter. Det har gjort att de inte har kunnat leva riktigt såsom lagen var tänkt att ge dem. Dock finns det än så länge möjligheten för dem som är handikappade att ansöka om personlig assistans i Stockholm.