Säkra inomhusmiljön med radonundersökning i Stockholm

Radon varken syns eller märks förrän det är försent. Gasen kan komma från mark eller material. Kontrollera husets status med en radonundersökning i Stockholm.

Sedan ganska många år har vi vetat att radon är en farlig gas som är olämplig att inandas. Radon är en ädelgas som dels bildas i mark i varierande mängder under vissa förutsättningar, dels finns i byggnadsmaterial som blåbetong och andra stenmaterial. Partiklarna skadar kroppens celler och kan med tiden förorsaka allvarlig sjukdom i andningsorgan.

Det är med andra ord av yttersta vikt att kontrollera huruvida fastigheter som bebos av människor innehåller skadliga halter av radon. Att radon förekommer naturligt i vissa typer av mark vet vi redan men man behöver kontrollera i hur stor utsträckning radon läcker in i fastigheten och hur detta i så fall kan åtgärdas.

Radonundersökning ger svar på viktiga frågor

När ska man välja att genomföra en undersökning rörande radon i Stockholm? Hur går en sådan radonundersökning till? När finns anledning att misstänka att radon i farliga mängder finns i ett hus? Jo, först och främst är byggnadsmaterial den överlägset vanligaste källan till radon. Hus byggda ungefär mellan 1930 och 1975 kan vara drabbade.

Blåbetong och andra stenmaterial innebär inte per automatik fara. Den enda tillförlitliga metoden att kontrollera radonhalter är att mäta. Det görs ofta med speciella dosor som placeras i huset. Sedan avläser man resultatet. Att sanera radon görs på olika sätt beroende på orsak och situation men brukar alltid ge mycket bra effekter.

Continue Reading

Rörmokare i Stockholm – löser VVS-problem

För att installera hushållsmaskiner där vatten ska dras in, behöver du anlita en professionell hantverkare. Anlita en certifierad rörmokare i Stockholm.

Du har köpt en större villa med ett stort renoveringsbehov. Köksinredningen ska rivas ut och en diskmaskin ska sättas in. Den gamla tvättmaskinen i tvättstugan ska bytas ut. Du ska ha ett energisnålt vattenburet värmesystem med golvvärme. Energi till värmesystemet ska du plocka med hjälp av bergvärme.

Du är visserligen hyfsat händig, men en sak vet du. Installation av vatten och el tänker du inte ge dig på själv. Om du gör ett misstag, kan konsekvenserna bli katastrofala. Vattenläckage kan ge stora skador och ditt försäkringsbolag kommer inte att lämna ersättning. VVS- och elinstallationer ska göras av certifierade hantverkare.

Rörmokare i Stockholm – installation med proffs

För en rörfirma blir installationen hos dig kanske inte ett jätteprojekt. Men firman med rörmokare i Stockholm, kan även ta mindre objekt på totalentreprenad. Du slipper oroa dig för alla detaljer. Entreprenören tar på sig hela projektet med rörledningar, värmepump, shuntar och golvvärme med mera. Totalentreprenören samordnar jobben i projektet med elinstallatör, snickare med flera.

Du kanske tror att en rörmokare endast drar rörledningar och rensar avlopp? Det ingår förstås i en rörmokares verktygslåda, men en rörmokare har många strängar på sin lyra. Du kan få hjälp att hantera köldmedium i en värmepumpsanläggning. Är ditt hus anslutet till ett kommunalt avloppsnät? Om så inte är fallet, kan du behöva hjälp med befintlig trekammarbrunn eller helt enkelt installera ett nytt avloppssystem för ditt enskilda avlopp.

Continue Reading